Прави шевни

За допълнителна информация и оферти: тел. 028687018 /brother.mandm@gmail.com